Başvuru Formu
Kaydet

FEDERAL ELEKTRİK

Yatırım ve Ticaret A.Ş.

BAŞVURU FORMU

** İş müracaatları bu başvuru formu doldurularak yapılır. Formdaki soruları dikkatle
okuyunuz ve cevaplarınızı anlaşılır ifadelerle yazınız.
Formda hiç boş yer bırakmayınız.

A.Kişisel Bilgiler

Adı :
Soyadı :
Uyruk :
TC NO :
Baba Adı :
Doğum Yeri :
Doğum Tarihi :
v
Yaşınız :
İkametgah Adresi :
Boy (cm.):
Ağırlık (kg.):
Kan Grubu :
v
Cinsiyet İş Tel. No
Ev Tel. No
Cep Tel. No
E-mail
Medeni Durumu Eşinizin eğitim durumu
v
Eşinizin mesleği
v
Eğitim durumunuz
v
Çocuk Sayısı
Bakmakla Yükümlü Olduğunuz Kişileri Yazınız
Babanızın Eğitim Durumu
v
Babanızın mesleği
v
Annenizin Eğitim Durumu
v
Annenizin mesleği
v
Sürücü Ehliyetiniz Var mı ? Sınıfı
v
Veriliş Tarihi
v
Pasaport Bilgileri Cins:
v
No :
Ver. Yer
Veriliş Tarihi
v
Bitiş Tarihi
v
Mahkumiyetiniz Veya Tecil Edilmiş Cezanız Var mı ?
Varsa Sebebi ve Süresi

Gelir Durumu

Kendi üzerinize kayıtlı yada ortağı olduğunuz bir şirket var mı ? Piyasada ücret karşılığı iş yapıyor musunuz ? Oturduğunuz ev kira mı ? Kira ise bedeli
Eşiniz çalışıyor mu ? Ailenizin aylık toplam geliri ?
Ev alacak maddi birikiminiz var mı ? Gelir kaynaklarınız ?
Kaç kredi kartınız var ?
Toplam kredi kartı borcunuz ?
Arabanız var mı ? Eşinizin arabası var mı ?

Sağlık Durumu

Daha önce fiziksel bir muayene tabi tutuldunuz mu ? Ne Amaçla?
Ne Zaman?
Antideprasan ilaç kullandınız mı? Aşağıda belirtilen konularda probleminiz var mı ? * Görme *Duyma *Konuşma Ciddi olarak hastalandınız veya sakatlandınız mı ?
Evetse ne tür bir hastalık veya sakatlık geçirdiniz ?
Hareket kabiliyetinizde zaman zaman problem yaratan bir rahatsızlığınız var mı? Varsa lütfen açıklayınız .
Sigara kullanır mısınız ? Süreklilik gösteren bir rahatsızlığınız var mı?
Sinirsel Rahatsızlıklar
Müracaatınızda belirtmediğiniz bir sağlık sorunu daha sonra tesbiti halinde iş akdiniz tazminatsız fesih edilecektir.

Askerlik durumu

Yıl Tecilli Muaf(Açıklayınız )
Görev Tarihi
den
'ye kadar Sınıfı
v

Aktivite ve Hobiler

B.Öğrenim Bilgileri

Okul Adı Bölümü Şehri Mezuniyet Yılı Diploma Derecesi İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite/Yük. Okul
Yüksek Lisans

Staj,Kurs,Seminerler(1 hafta veya daha uzun süreli olanlar)

Süre Eğitim Yeri Eğitimin Konusu Başarı Derecesi

C.İş Deneyimi(Çalıştığınız yerleri en sondan başlayarak yazınız.)

Çalışılan Süre
Başlangıç-Bitiş
İşverenin
Adı Adresi Telefonu
İşyerinin
Faliyet Alanı
İşyerinin
Cirosu
İşyerinin
Personel Sayısı
İşteki
Ünvanınız
Hakkınızda devam eden icra takibiniz var mı? Bir iş yerinde çalışırken, aynı zamanda başka bir yerde çalıştınız mı veya iş yaptınız mı? Son ücret pusulası veya maaş dekontu getirebilir misiniz? Eski işyerinizden bonservis getirebilir misiniz? Çalışılmak İstenen İş Kolu İlk Olarak:
İkinci Olarak:
Hangi Tarihte İşe
Başlayabilirsiniz?
v

D.Referanslar

Adı Soyadı Adresi / Telefon Numarası İşi veya Pozisyonu Tanışıklık Süresi

E.Kişilik Olarak Güçlü Ve Zayıf Yönleriniz

1.Güçlü Yönler 2.Zayıf Yönler

F.Mesleki Olarak Güçlü Ve Zayıf Yönleriniz

1.Güçlü Yönler 2.Zayıf Yönler

Bildiğiniz Yabancı Diller: (Çok İyi, İyi,Orta,Az olarak belirtiniz.)

Yabancı Diller Konuşma Anlama Okuma Yazma
v
v
v
v
v
v
v
v
Bildiğiniz Bilgisayar
Programları Nelerdir ?
Derecesi
(Çok İyi,İyi,Orta)
Ne Tür Kitaplar
Okursunuz ?
Son Olarak Okuduğunuz
5 Kitabın İsmi ve Yazarı Nedir ?
Okuduğunuz Gazete,Dergi
vb. Süreli Yayınlar Nelerdir ?
v
v
v
v
v
Bir Yıl İçerisinde Kaç
Kitap Okursunuz?
Okul Hayatınız Boyunca En
Çok Sevdiğiniz Başarılı
Olduğunuz Dersler Hangileridir ?
Üniversite Tercihinizde
Okuduğunuz Bölüm Kaçıncı
Sıradaydı ?
Şuanki Mesleğinizi
Yapmasaydınız Hangi Mesleği
Tercih Ederdiniz?
Amirinizin Adı Soyadı Telefonu İş Yerinizde Bilgi Alınacak
Şahıs Adı Görevi Telefonu
Ayrılma Nedeniniz Alınan Ücret(Net)
Başlangıç | Bitiş
İki Aylık Deneme Süresini Kabul Ediyor musunuz ? Adapazarı Dışında Görev Alabilir misiniz ? Seyahat Edebilir misiniz ? Yurt İçi Yurt Dışı Yurt Dışında Görev Alabilir misiniz ?

Firmamızda Çalışan Kan ve Evlilik Bağından Olan Yakınlarınız Var Mı ?

Adı Soyadı Bölümü Pozisyonu Yakınlık Derecesi

Kariyer ve Kişisel Gelişim Hedefleriniz

1 yıl içerisindeki kariyer hedefleriniz ve firmadan beklentileriniz nelerdir ?(Eğitim,tecrübe,pozisyon,ücret vs.) 3 yıl içerisindeki kariyer hedefleriniz ve firmadan beklentileriniz nelerdir ?(Eğitim,tecrübe,pozisyon,ücret vs.) 5 yıl içerisindeki kariyer hedefleriniz ve firmadan beklentileriniz nelerdir ?(Eğitim,tecrübe,pozisyon,ücret vs.)

Kişisel Yetenek, Beceri Ve Başarılar

Lütfen aşağıdaki soruları akedemik, sosyal ve çalışma hayatınızdan örnekler vererek cevaplayınız.

1.Daha önce bir sorumluluğunu aldığınız bir projeyi anlatınız. Ne yaptınız,niçin o yöntemi uyguladınız ve sonucu ne oldu ? 2.Daha önce bir amaca ulaşmak ve diğerlerini motive etmek için ilgilendiğiniz bir durumu anlatınız.Siz ne rol aldınız ve sonucu ne oldu ? 3.Daha önce bir amaca ulaşmak için diğerlerinden farklı düşündüğünüz bir olay anlatınız.Niçin diğerlerinden farklı düşündünüz?
Nasıl hareket ettiniz ve ne sonuç alındı?

Yukarıda vermiş olduğum bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu,başvurumun kabul edilip şirketinizde bir göreve atandığım takdirde vermiş olduğum


bilgilerin herhangi birinin gerçeğe aykırı olduğu anlaşılırsa ihbarsız ve tazminatsız olarak işime son verileceğini kabul ediyorum. Ekonomik ve sektörel kriz sebebiyle işverenin maaş ödeme süresini iki aya kadar geciktirebileceğini kabul ediyorum. İşyeri yönetmenlik ve genelgelerine uyacağımı, şifahi ve yazılı olarak firma sırlarını firma dışına çıkartmayacağımı, ayrıca firma dışında Federal Elektrik Yat. Tic. Aş.'nin yazılı oluru alınmadan herhangi bir iş yapmam halinde tazminatsız olarak iş akdimin fesh edilmesini, Federal Elektrik Yat. Tic. Aş.'den ayrılmam durumunda en az bir ay öncesinden yetkililere yazılı olarak bildireceğimi, fabrikaya giriş çıkışlarda kart basacağımı kart basmadığım takdirde işe gelmemiş kabul edileceğimi ve tazminatsız olarak işime son verileceğini,fabrika dışına çıkmam gerektiğinde yazılı iznimi ilgili amirden alacağımı ve bir nüshasını İnsan Kaynaklarına bir nüshasını güvenliğe bırakacağımı taahhüt ve beyan ediyorum.

Ekler:

1.Mülakat Değerlendirme Formu 2.Aday Bilgileri Araştırma Formu 3.Rol Anketi 4.Kişilik Profili 5.Test 1 6.Test 2 7.Ücret Talep Formu 8.Adayın Bonservisleri Tarih :
v
Resimdeki metni yazınız